سلام

عاغا ما ماندگار شدیم اینجا

البته شاهد بودید که تلاشهایی کردیم

ولی دیدم رفتن بهر قیمتی 

نه

و البته...

این طرف اینا خیلی تلاش کردن که بمونم

اشتیاق نشان دادن

گفتم اشتیاق نون اب نمیشه !

گفتن باشه بمون خودمون بیمت میکنیم از حقوقت کم نمیشه

:دی

و البته قولهایی دادن که بعد عید جهش بهتری هم داشته باشه حقوقم و البته موارد پورسانتی هم تزریق بشه


شما که غریبه نیستید

دیگه دیدم جای درستو حسابی جور نشد

منم که لنگ نیستم بهر قیمتی برم

هیچی دیگه

میمونیم

:/


البته یه چند مورد خیلی تاپ رفتیم مصاحبه

از این شرکت گندها که 300-400 تا پرسنل دارن که میشه روش حساب کرد

به مصاحبه 2-3 هم رسیدیم

ولی خب از اونجایی که سپردیم به خدا

انگار خدا انگشتشو سمت همین میز گرفت و گفت:

بشین سر جات جانم!

:/


کارای بیمه هم انجام دادم که از مرداد رد بشه


خیلی جالب

رفتم تجریش مرکزی بیمه

نوبت من 449

تعداد حاضرین در صف 256

0____0

یکم موندم دیدم امیدی نیست فعلا بهم برسه رفتم جاتون خالی امام زاده صالح نمازو زدیم و گفتن امروز که عرفست حاج طاهری 2:30 میاد

2برگشتم بیمه 

100نفر مونده بود تا من

فیکس 2:30کارم تموم شد

دیگه خدا رسما انگشتشو گرفته بود امامزاده صالح که دور این شهر گشتی گشتی حالا بیا اینجا بشین تو سایه دعای عرفه تو بخون

:)

خلاصه اینگونه


زندگی زیباست

و مثل اینکه قراره خداوند در همینجا به ما لبخند بزند


مواظبت خودتون باشید