میگم

من مردم

شماها از کوج میفهمید؟؟

:/

نه جدی میگم

از کوج میفهمید که من مردم و حداقل یه 2 رکعت نماز بزنید بر کمر مبارک؟خو برام مهمه...


خیلی پیش اومده دوستای مجازی که یهو ناپدید شدن

حالا اینکه دست رسی به نتشون قطع شده

یوزر پسشون یادشون رفته

مزدوج شدن

سرشون شلوغ شده

مردن!

:/

موارد زیادی از گزینه آخر گزارش شده

خو حادثه که هیچگاه خبر نمیکند

مرگم دست خدا

و البته به نظرم بزززززرگترین نعمت خدا

(فک کنید دنیا تموم نمیشد،زندگی تموم نشه،کلا نمیریم،چقدر مسخره و کسالت بارو بی هدف!)

موارد زیادی اعلام شده که تو سن پایین یهویکی تو خواب سکته زدن 


الان دنبال مرگو این صوبتانیستما

میگم تکلیف اون نمازه چی میشه؟!

یه فاتحه ای چیزی خو

:دی


واقعا 

اگه اتفاقی برای این دوستان محازی بیوفته

باید از کوج فهمید؟؟


زندگی پایان پذیر زیباست 

و خداوند به مالبخند میزند(

اطلاعات کاربردی و یوزر پس همه زندگیمو دادم به یکی از دوستان

فقط مسله اینکه این همون دوستیه که رفته بوشهر

تا خودش بفهمه

به شماها بگه

فک نکنم به مراسم 7زودتر برسید

:/

)