میخوایید دروغ بیگید

بگید

ولی دیگه به شعور مخاطب توهین نکنید

مورد بوده صبح با یه شماره همراه زنگ زده

با همکاره محترمی که رفته مرخصی زایمان کارداره

منم شماره رئیسشو دادم زنگ بزنید به اونا من درجریان نیستم(رئیس بیشعورش گفته هرکی زنگ زد شماره مبایل کارمنده رو بدن جوابگو باشه،آخه احمق طرف زیر سرومه استراحت مطلق شده بخاطر فشار کاری، در در تلفنش زنگ بخوره که چی؟اصلا چی داره بگه؟زیر سروم نامه بزنه یا فکس!)

بلافاصله یه خانم از همون شماره زنگ زد که اومدیم دنبال چک...

همکار زنگ زد که این اقاهه چک میخواد،چکشو دادم فلانی لطفا برو بگیر ببر پایین،زنش اومده بگیره مانتوش کوتاه نزاشتن بیاد بالا

(از درب پایین تا اینجا یه 15دقیقه ای پیاده روی سر بالایی هست!)

زنگ زدم به شماره مبایله که آقا بیا چکتو بگیر میگه زنم اومده همکاراتون نزاشتن بیاد تو گفتم خب خودت تشریف بیار گفت من حالم خوب نیست هتل موندم نیومدم!
0_____0


همین الان زنت ور دلت با موبایل تو زنگ زد

الانم که داره  صدای ماشینو خیابون میاد

مغز منو چی فرض کردی کیلویی دروغ میگی!


بخاطر همکار بحث نکردم که رئییسش گیر نده بهش

گذاشتم یه نیم ساعتی معطل بشن بعد برم

کارامو کردم برم همکار زنگ زد که برو اینا پرواز دارن باید برن

رفتم پایین رسیدم نگهبانی میگم کو زنه میگن رفت به بچش سر بزنه

گفتم بچش؟ با ماشینن؟کو ماشینش؟


رفتم تو خیابون

ماشین شاستی بلند شیشه دودی کولر روشن یه آقا و بچه سوار بودن

تق تق : آقای فلانی

بله

: ببخشید حالتونم خوب نیست تو هتل مزاحمتون شدم ، رسید چک رو امضا بفرمایید!
نه خانم من همین الان رسیدم!

بچشم داره دهن بابای دروغگوشو نیگا میکنن

 

یعننننننی شاکیما شاکی

حالا اومدم به همکار نگهبانی میگم ببین مردم یه کف دست شعور برای آدم فرض نمیکنن

میگه ااا این با شوهرش اومده بود؟ به ما میگه ما 2تا زن تنها با بچه از شیراز اومدیم!

0____0


کنتور که نمیندازه

شما کیلویی دروغ بگو

این آقای دروغگو قبلا اومده بارها اینجا و قانون پوشش اینجا رو میدونه

و همه اینها برنامه بود که این 15دقیقه پیاده روی رو نداشته باشه

 

حرصم میگیره که چرا لم داده بود رو صندلی همون جا بهش چک دادم

باید میکشوندمش تا خود دفتر

یا حداقل تا نگهبانی

حداقل از ماشینت پیاده شو دروغگوی بیعشور!

 

دروغ میگیم

بگیم

ولی دیگه خدایی یه کف دست برای مخاطب شعور در نظر بگیریم

 

 

زندگی زیباست

و خداوند به دشمنانش لبخند میزند

 

#عصبانی_طوری

 

رفتید سرکار

جوری سرویس بیجا ندید که نبودید دود سادگیتون تو چش همکاراتون بره