پارسال بهار بهتر نبود؟

امسال اصلا یه جوریه

اصلا بهارش کیفیت نداره

من پارسال کلی میخوابیدم

کلییییی

حداقل 9ساعت ساعت 

امسال همون 6 ساعتم زیاده شبا جغدم


تو یه سایت خوندم که الان خرداده نه اردیبهشت!

کلا زمین جوری شده که درجه اب وهوا این صوبتاش یه ماه اومده جلو

اسفند گلا شکوفه میزنن و بهار میشه

اردیبهشت میشه خرداد


البته دوستان رد جواب این اطلاعات گهر بار هواشناسی من همیش میگن:

وااای ماه رمضونو بگو چه دهنی سرویس بشه!


خو فک کن امسال پارساله

پارسال که تیر بود

با احتساب خرداد یعنی تیر امسال

میشه همون تیر پارسال

و در ضمن

کلا یه هفته اول سخته دیگه بابا

بعدش عادت میکنیم


من خواب میخوام

هیچ چیز به اندازه خواب منو اروم نمیکنه 


زندگی زیباست در هوای بهار تابستانی

و خداوند به مالبخند میزند

:)


هفته دیگه عروسیه "میم" است

دیروز در جمع جمعی از دوستان کات شده دبیرستان بودم

امروز به فکر این پراکندگی

عایا ایراد از من میباشد؟


شادزی