الان فوق العاده ناراحت و عصبانی هستم

دیروز به دکی گفتم یه تایم بزار صحبت کنیم

قبل ناهار اومد کنار میزنم که چی میخواستی بگی

توقع جلسه مفصل داشتم:/

ولی خو این روزا شدید شلوغیم

گفتم قضیه رو

گفت فک نکنم که قبول بشه ولی بازم من سعی مو میکنم

گفتم راستش میخواستم سر فرصت مفصل بگم

ولی 4شنبه خانم ح اومد سوال پیجم کرد

(ح یه ادمه مزخرفیه که قبلا کار منم انجام میداد و الان شدید نگرانه که مبادا خطری برای جایگاهش داشته باشم و از همون روز اول به هر طریقی زیراب زنی کرده، فووووق العاده ادمه چابلوسو موزی و مزخرفیه، از این قروبنت برم فداتشما که همش زره مفته...)

من هرچی پیچوندم نپیچید

گفتم قبل اینکه حرفی از طرف من بزنه خودم بهتون بگم

(دکی خیلی حال میکنه ما باهم حرفامونو بدون واسط بزنیم و رک و صریح نکه پیغام پسغام)

گفت خوب کردی

اون بگه کلا ماجرا رو جور دیگه نشون میده...

...

خلاصه یه 2-3 تا از زرایی که پشت سرم پیش اون دکتر بالایی زده بودو گفت

دکی گفت البته هم من اونو میشناسم هم دکتر ولی خب حواستو جمع کن حرفی به ح نزنی

منم خودم درباره این موضوع با دکتر میصحبتم، بازم میگم خیلی بعید میدونم بشه، باید براش یه راهی پیدا کنیم

..


ممنونم از شعور دکی که نگفت نه عمرا

گفت باید یه راهی براش پیدا کنیم


متاسفم برای مغز و دنیای کوچیک ح که اینقدر همه تمرکزو انرژیشو گذاشته امار منو بگیره


عصبانیم از خوده احمقم که با این سرزبونو روابطو ادعای زرنگی چطو 2زار سیاست ندارمو نمیتونم بجزونمش

زنیکه مزخرف://////


واااای که بعضی ادما چقدر مزخرفن

ببینیدش همچین بغل ماچ موچ قربون صدقه که اصلا باورتون نشه این بتونه همجین عوضی باشه


نمیخوام منم عوضی بشم

نمیخوام این سیاستهای کثیف رو


ادعام میشه ایمانم ضعیف نیست

خدایی من اینقدر بزرگه که اراده که به همه مردم دنیا به یه میزان برکت جاری میکنه

نکه اگه کسی به جایی برسه آی کوپن از دست رفت من دیگه ندارم!
احمق


شخصا تو یه مسایلی دروغ شیرین رو ترجیح میدم به حقیقت تلخ

باید به دکی بگم تحت هیچ شرایطی کثیف بازیای این زنیکه رو برام تعریف نکنه


شادزی مثلا


یکی نیست بگه اخه توکه همه اینا رو میدونی

میدونی اونام میشناسنش

چرا میریزی بهم

:/