باخبر شدیم که عزیزکرده پدر

نازه پدر

یکی یدونه پدر

دلو قلوه و جیگره پدر

را بردند به پارگینگ

یوهارهارهارهار

:)))


در یک سرچ  این وبلاگ پر از اموزشهای ساده اما خوشمزه راه پیدا کردیم

ترخیص خودرهای توقیفی توسط راهنمایی و رانندگی

از لحظه وقوع حادثه انتقال رو تا خروج از پارکینگ ریز توضیح داده

مدارک لازم و هزینها و ادرس...


فقط ادمهایی که ماشینشون رو بردن پراکینگ میدونن همو درک کنن

:))


از خدا پنهون نیست

از شما چه پنهون

دلم خننننک شد شدید


:)


پیشنهاد میکنم حتما یه سری به این وب بزنید

فکرهای عبوری


شادزی