در راستای بلاتکلیفی درونی که در پست قبل خدمت خانومای جمع عرض شد

دیشب هم یه دور پاچه اهل بیت رو گرفتیم

باشد که مقبول بیوفتد!


البته کلی اینجانب را دعواییدیم و تذکر که با این اخلاق چیز مانند مسافرت خارجه ی تاریخی به خودت که بدرک به همه کوفت میکنی

هوچی دیگه

برنامه خود کنترلی در پیش گرفتیم

که البته دانشمندان نیز امیدی ندارند!


دیروز حدود 14:30 گفتیم بپیچیدمو تا یک ساعتی برویم استراحتگاه به لالا

چشممان که در کمال ناباوری به هوای سفیییییییید از برف افتاد کلا لالا مالا تعطیل

و نیش های باز و ذوق مرگی ها همه در محوطه بودندیم

:)))


و امروز هم در مرحله سگ لرزه بعد از ذوق مرگ برف هستیم

:/


این مردم محترمه کشور دوست روسیه واقعا در زمستان چه میکننی؟؟!؟!


اینجا چرا استیکر نداااااااااااااااااااارد؟!؟

شیرازی هم ندارد یه چندتا درود نثارش کنیم خنک شویم

والا!


زندگی در لرز برف دیروز هم زیباست

و خداوند به ما لبخند میزند


فعلا

شادزی