دیروز ماشالا از صبح بارون

گاهی شدید و گاهی نم نم

هوا مثل آخرای زمستون اوایل بهاره

امسال کلا یه فصل نداشتیم

بهار

تابستون

زمستون

بهار

0_____o

خو پاییز کو په؟!؟!؟


جمعه هم رفتیم عقد دوست جان

با یه دسته گل رز قرمز که همه عکسای آتلیه رو با اون گرفت جای دسته گل لیلیوم سفید خودش

^____^

سالن و داپس داپس خونه رم پیچوندم نرفتم

که به اسبابکشی هم برسم دیگه

مهم عقده

اون لحظه

بقیش تشریفاته


زندگی زیباست در روزهای خنک

و خداوند به ما لبخند میزند


شادزی