سلام

پیروی پست قبل....

دیروز افرادی رویت شدند که در شعاع 10کیلومتری این مکان برای خودشون کسین

مطرحن

بعد ناهار نخوردن

0___0

شب شام دعوتیم

0__________o


مورد داشتیم وقت آرایشگاه گرفته

مورد داشتیم ساعت 4بدو بدو رفته خونه بخوابه استراحت کنه سرجال بیاد

...

و موارد ابرو ریزی دیگر که واقعا روم نمیشه مطرح کنم


خیلی ضایع بود

خیییلی

اصلا باورم نمیشد

واقعا فکر میکردم دارن شوخی میکنن

این همونجاست که باید گفت:

اونی که برا شما جوکه برا ما خاطرست

والا!


واقعا غافلگیر شدم و چندش البته

منم گفتم نمیام اصلا

بزار میدون برا این نخوردها خالی باشه خودشونو خفه کنن شاید سیر بشن


جا داره به اون مورده مذکوره پست قبل از همین تریبون بگم:

ببین چیکار کردی با ملت که برا یه کباب کندن ازت اینجوری میکنن

خااااک توسرت گل من!


زندگی زیباست

و خداوند گرسنگان را سیر میکند!


+

از وقتی اومدم اینجا کلا نگاهم به جامعه فرهنگیمون عوض شده

کلا گل بگیرید

اصلا شک دارم بزارم علیپارسا بره دانشگاه

چه وعضه آخع!


+

امروز صبح

چیک چیک بارانی صورت مارا نوازید

برگهای خشک شده تابستان گررررم هم زیر پا

:

سلام پاییز ^-----^


#آی_لابیو_گادیا