چه خبره
یه 2روز نبودما
حالا 2ضرب هرچند:/
همه تولدشون بوده
هممممه هم تیرماهی
ماشالا بابا


تفلد همتون مبارک
^____^