جای همگی خالی

زیاد

جا داره از همین تریبون تشکر ویژه کنم از #امام_مهربانی_ها

برای هوای ملسه پاییزی

غذای حضرتی یهویی

نبات یهویی

گل بالای ضریح

اووووف چقد منو دوست داری !
^___^


گل


گل بالای ضریح که خادم با غذای حضرتی برام اورد^__^

سلفی با امام رضا ^__^


بارون نم نم ^___^