مریم جان برادرزاده گرام

در اوایل کودکی بسی عاشق پلنگه صورتی بودند

پک کامل قسمتهایش را اونترنتی خریداری کردیم و با کلییی ذوق برایش بردیم

دیدیم نخیر

خانم اینبار عاشق کیتی شده اند

ستی از لوازم تحریر کیتی را خریداری کردیم و با کلییی ذوق برای بردیم

دیدیم نخیر

خانم اینبار عاشق السا و آنا فروزه شدند

هرچند که خود این انیمیشن را بردندیم و با سختی فراوان دیالوگ به دیالوگ را برایش ترجمه کردیم

حتی ترانهایش را :/

اینبار به این یک وجب فسقل هشدار دادندیم که 

یک بار دیگر بدون اجازه و هماهنگی ما عشقش را عوض کند

دیگر از هیچ جایزه و کادو سورپرایزی خبری نیست

شورش را درآورده بعبعی

دختره که اینقدر زرت زورت عشق عوض نمیکند

هی به عروس جان میگویم این دختر خطریست

باورش نمیشود

حالا دیگر برای هر خریدی دستو دلمان میلرزد که باز با عشقش بهم نزده باشد

:/

زمان ما که از این خبر ها نبود


ایش


زندگی زیباست 

و خداوند در عشق های تازه به ما لبخند میزند

))

شادزیبح بح عجب قالبی :دی