قالبی که من انتخاب کردم اصلا هدر نداشت

متن از قالب قبلی که هدر داشت کدشو کپیدم رو این یکی 

اینجوری:


اضافه کردن هدر


کد قالب بعد بیل زنی الانم میزارم

که خواستید روی همین کار کنید

دریافت


برید به ویرایش CSS قالب فعلی

ردیف تغیر رنگ و کدهای مهم

21  رنگ پشت کل وب))مال من مشکی((

75 طول هدر

81 عرض هدر

316  رنگ کادره پست

352 رنگ اسم پست ((عدد))

360 رنگ متن پست

367  رنگ متنی که لینک داره

409  رنگ نویسنده

415  رنگ کادر نظر

445  رنگ کادره فاصله هر پست

545  رنگ مستطیل کامنت گذاشته شده

550 رنگ مستطیل اسم کامنت گزارنده

626 رنگ مستطیل پاسخ

646 رنگ متن پاسخ

702  رنگ کادره لیبیل ستون (موضوع، لینک...)

703  رنگ متن اخرین نظرا و متن اون ستونا

717رنگ بک گراند کل ستون

749 رنگ متن توضیح ستون

823 رنگ عدد تاریخ

829 رنگ ماه تاریخ

851  رنگ تعداد نظر

1041 رنگ مستطیل فوتر

1045 رنگ متن فوتر