من آمده ام

وای وای

من آمده ام


به علت تفتیش قدم به قدم

و ازدهام جمعیت در کنار ضریح

برگه بسیار چمبولیده شده است

ولذا دوستان بیاد داشته باشند

که کعبه و بتخانه بهانست 

مقصود تویی

!!!


این برگه نامهای بیشتری در انتهای سفر در خود جای داد

و در ضریح متبرک امیرالمومنین وارد شد

باشد که رستگار شویم!

کربلا


به علت پاره ای از مسایل

فعلا وقتی برای توضیحات بیشتر ندارم

فقط در همین حد که همه جا به یاد همه بوده ام

پشت این برگه از روی این برگه نامرتب تر و شلوغ تر بود

که به علت حفظ ابرو از ارایه تصویر معذوریم

این پست 

صرفا جهت رویت علایم حیاتی بوده

و هیچ ارزش قانونی دیگر ندارد!


زندگی در همه جا زیباست

و خداوند در همه جا به ما لبخند میزند


شادزی