همچنان زنده ام

با کلییییی گند در اجرای تشریفاته آخرین دوره سال

و کلی نگاههای سنگینو اینا

ولی خو

احتمالا یه خبرهای خوبی در راه است

اگر تا امروز فردا مشخص شد

انشالا شنبه مفصل میتعریفم

نشد هم 

که باز میتعریفم چی بود که نشد

باهم بسوزیم بهتر است نه؟؟!


مثله 10هزاااااااااااار تومنی که جای 1500 تومن کرایه ماشین دادم

چون مردک در اووووووووج دیر شدگی من خوش خوشا با لبخند گفت خورد ندارم برو ببین اون مغازه داره

و من به اندازه 15هزار تومن درب ماشینش را کوفیییییییییدم

ولی باز جای اون 8500 میسوزد

لامصب پول

به جانم بسته!زندگی در بی برنامگی های 2دوره گنده همزمان هم حتی زیباست

و خداوند به ما لبخند میزند


تحت هیچ شرایطی دروغ نگوییید

هیچ چیز ارزش دروغ را ندارد

حداقل تا امروز هیچ چیزی نبوده که برای من ارزش داشته باشد

شما نیز


شادزی