دوست جان تازه متاهل ما نیت به زیارته دونفره مشهد گرفتن

(تو روحش قرار بودبا من بره !)

از محل کارش میتونه هتل بگیره فقط بلیط قطار با خودش

زنگ زده

تاریخ دادن

هماهنگ کردن

بلیط گرفتن

یهووو

یادو زندگ زده 

میدونی اد همون تاریخ اونجا همایشه هییییچ اتاقی ندارن

0___0

حالا تاریخیه که خودش اعلام کردا

تازه سرزنش که تو چرا رفتی بلیط گرفتی

پروووو


دیگه اینام دیدن بلیطه هستو ذوقشم کردنو برنامه و مرخصی و اینا

بیخیال اونجا خودمون میریم همونجا یه سوییت میگیریم

در حال غر غر زدن بود که یهو رییسه رییسش میشنوه

قاااااطییی

دادو بیداد


بعععله

کاشف به عمل امد که این یارو نام برده کارش همینه

یکی دیگه از رفقاش خاسته بره

اینم خیلی راحت بهانه و این بیچاره رو کنسل

و قبلا هم بارها و بارها تکرار شده این ماجرا


بسلامتی درست شد و میرن


ولی داشته باشید آدمهای چققققدر بیشعور رو

نه واقعا ببین اخه خدا

طرف سر یه چرتو پرته رفاقتی خییییلی راحت برنامه ذوقی یکی دیگه رو کنسل میکنه

و اصلا هم براش مهم نیست که ممکنه چقدر سخت برنامه ریزی کرده باشه

خیلی راحت


هیچی دیگه همین


زندگی هم که زیباست 

و خداوند به ما لبخند میزند


شادزی