خانواده گرام ما هم طبق معمول همیییییییییییییشه در لحظات ذوقی در کنار اینجانب هستن

مخصوصا در مسائلی که مربوط به دوستان هست

همیشه ها یعنی همیشه

عمه جان گرام ما ااااد باید این جمعه اسبابکشی کنه اخه :/

دیگه هم عمه و هم زندایی مامان و هم تک خواهره پدرو اینا

و باز هم خا بهانه فرستاد که اهل بپیچن به بازی

و منی که مونده بودم چطور موهارو صفا بدم

چطور برم محضر

چطور سالن و ناهار

و چطور تا برسیم خونه و به داپس داپس برسیمو

باز هم این موها درست مونده باشه

:/

الان موندم اصلا چطور برم؟؟؟؟؟؟؟؟

عرررررررررر


دوست جان هم خطو نشون

دادو بیداد

باس بیای

باس هر 3جارو بیای

البته برای خودم محضر موهومه

خییییییییلی

لحظه عقده که مهمه

جشنو اینا تشریفاته


چه کنم

چه کنم

چطور برم؟

اصلا برم؟

کدومو برم؟


چقدر همیشه باید من سر هر برنامه ای استرس بگیرم

خانواده هم که همیشه قربونشون برم


زندگی در همین شادی های پر استرس زیباست

و خداوند به مالبخند میزند