هوای تییرون امروز یه جوریه

هر روز سر حبیب اله به بهانه از خیابون رد شدن یه نگاهی به ته شهر میندازم

اون کیک شکلاتی با بستنی وانیلی نیشمو باز میکنه

و البته از تعداد ساختمونای معلوم درصد آلودگی رو تشخیص میدم

ولی امروز

جایی که من بودم یه نم آفتاب زد بود

ولی اون ته

یه ابر بود

کل شهرو قورت داده بود انگار

ساختمونای محدودی معلوم بود

یه ابر سرمه ای

اقیانوسی

خیلی عجیب

ترسناک

 و هیجان انگیز


خدایا عاشقتم

یه جا آفتابو یه جا برفو یه جا ابر

یدونه باشی


زندگی ابر هم زیباست

و خداوند به ما لبخند میزند


شادزی