امشب مثلا من باید میرفتم عقد

و الانم در هیجانه ایوای چی بپوشم


ببین کار خدارو

همیشه یه داستانی هست


خدا همیشه هست

یه وقتایی تلنگر لازمه


امروز تولده همون دوستیه که قرار بود عقدش باشه

به نظرم براش کادو نخرم

عشقه فانتزیو جینگیل جنگوله

بزارم رو کادو عقدش

شاید شد یه تیکه طلا 

به خدا اگه فکر کنید پولی تو حساب مونده باشه

ببینم میشه مخ رئیس جان رو زد حقوق این ماه رو 25 روز جلو تر بده!!!

قرض خفم میکنهخدایا حکمتتو شکر

عقد ما که قد نمیده

خودت هوامونو داشته باش