آییییییییی

غذاهای اینجا داغووونه

افتضاح

یعنی یا باس مستقیم بری رستوران

یا بخوای خسیس بازی دربیاری

آیییییییی دلم میشی

مخصوصا اسنکو این جور چیزای سس خوری

ایش

افتضاح بود

.

هوا بسی زیاد آلوده

در حد داغان

.

.

.

انگشتر عقیق و آیت الکرسی گردنم رو بایگانی کردم

با اینکه فارغ از خاطرات و نشونها باهم دوست شده بودیم

ولی خو

باید کند

کنتر صفر بشه

نقطه سر خط

.

بعد یک سال دوباره اون انگشتر و علی گردنمه

^____^

چقدر دلم براشون تنگیده بود

.

خیلی بده من نسبت به وسایلم دلبسته میشم نه؟!

اینکه بی توجه خرابشون کنم

یا گم

کلی غصه میخورم

چه میشه کرد

گاهی باید کند

تا رسید به فردا

.

.

زندگی در تغییر زیباست

و خداوند به ما لبخندی نو میزند


شادزیو