الان به نظرتون کفشم نشتی داره

یا چون سرده توک جورابم حس خیسی دارم؟!؟!؟!


سلاااااام 

روز برفیتون بخیر

اینجا برفی

درحال آب رفتگی

همه مردم ذوق مرگی

بچها بیشتر از همه

بالاشهریای مرفه بی درد از همه بیشتر

برفو عکسش واس اونا

سوزش واس ماست

همینم شکر


راستی 

به نظرتون 

شهرداری تییران توی انتخاب نوع سنگ فرش

اصلا فکرم میکنه عایا؟!؟!؟!


زندگی در روز برفی بسی زیاد زیباست

و خداوند حتما به ما لبخند زدهمنو شریفو حسن

همین الان یوهویی!


شادزیو