از نشانهای برتری مسلمانان به الباقی ادیان

همین فریضه ی خوشمزه ی نماز میباشد

زیرا که پل ارتباطی عمیییییییییق به عمممممممممممممق کائینات میباشد

و گاهن در این طی مسیر ممکن است به صورت کاملا اتفاقی مسلمانان پاکدل و با تقوا به پاسخ سوالات خود پی ببرند

ویا حتی به حافظه پنهانی خود دستابیند!

حتما عزیزان جان در جریان هستند که موضوع چیست؟؟؟

البته تاکیدمیکنم این نشانه ارتباط عمییییییق هست

ولی فقط حیف که کاغذ خودکار نیست تا این حجم علم حلول یافته را ثبت کرد

و خداوند چون مارو خیلی بسی زیاد دوست میدارد در این گفتو گو رازو نیاز ما را از رازهای هستی با خبر میکند

اینکه مثلا موی بلند شده خود را چگونه بسته بندی کنید که بدون نیاز به کوتاهی کش چادر اذیت نکند

اون شلوار دمپا که از قضا تازه خریده ایم و زرت زیپش شکست را چگونه احیا کنیم

ایوای اون فاکتوری که 3روز پیش زدندی باید مبلغی اضافه میشد یادم رفتندی

...

و سوالات و کشفیات مهمی از این قبیل

.

گادیا 

تشکرات فرااااااوان بسی یه عالمه زیاد که ما مسلمانیم و نماز خوانو

تف هم که به ریا!


زندگی در پی پاسخ سوالات حیاتی زیباست

و خداوند به ما لبخند میزندشادزیو

:)