همه دنیا میدونن

اینجانب چقدر روی لالاش حساسه

در حد هاپو

.

وقت نماز ناهار من 1 تا 2 هست

ناهار که هیچ

میریم چرت میزنیم

امروز صبح با کلی وعده وعید خودمو از بالش کندم

ظهری تا چشمام گرم شد خواهر گرام زنگید

ماشا ولکنم نبود

5دقیقه نشد پدر

بعد پیامک تماس بیپاسخی هر دو

هیچی دیگه

خواب شهید شد رفت

.

.


آی ام ا هاپو

به چند پاچه داوطلب نیازمندیم


زندگی با خواب زیباتر است

لابد خدا هم لبخند میزند

.

.

#اینجا_هوا_بارون

#تف_به_اونی_که_بارون_امسالو_با_بیخیالیش_زهرم_کرد


شادزی