یهو

هویجوری دلم برا دوستای مجازی و اون شلوغ بازیای قبل تنگید

دلو زدم به دریا که برم یه جا کمپلت آدرساشونو بجویم

و در کمال ناباوری علایم حیاتی رویت شد که یکم بهمم ریخت

خیلی بهترم

خیلی بی تفاوت ترم

ولی هنوزم از این نوع غافلگیریا یکم بهم میریزم

یه کوچول

در کل

یه وقتایی آدم باید دوستاشو بزاره تو چمدونو با خودش ببره

:)


#دنیال_کننده_پنهان_خر_است

#اسم_ببرم_بری_تو_دیوار؟زندگی با دوستان زیباست 

و خداوند به همه لبخند میزند


واقعا دلم میخواد شلوغ کنم

هویجوریشادزیو