عکساشو که دیدم

مژهام ریخت

هنننگ کردم

مگه میشه

مگه داریم

چققققققققدر عوض شده بود

هیچ نشانی از آرمانها امام و هارتو پورتای اونموقعش نبود

البته خیلی خوب شده بودا بهش میومد

ولی خو با چیزی که اون موقع ادعا میکرد زمین تا آسمون عوضیده بود

همون موقع هم برام رنگ ویترین و ریا داشت که پسش زدم

ولی واقعا فکرشو نمیکردم تا این حد پتانسیل تغییر و انقلاب رو داشته باشه

کل دیالوگا و خطو نشوناش یادم اومد

چققدر تغییر

و به این فکر کردم که من واقعا همچین اعتماد به نفسی ندارم

اصلا نمیشه حدس زد که یه آدمی چه پتانسیلایی داره که بخواد روش تلاش کنه و به هدفش برسه

مگه میشه

اصلا بنظرم منطقی نیست

تمام مدت آشنایی نقشه تغییر طرف رو باید بکشی

اصلا میشه؟

اگه نشد چی؟

پس اصلا الان داری چیو انتخاب میکنی دقیقن؟

نمیتونم درک کنم

خیلیا رو دیدم و شنیدم که بعد ازدواج تغییرات اساسی داشتن

ولی اینکه من این تغییر رو اعمال کنم روی طرف مقابل

یکم هضمش سخته

البته شایدم اینم یه توانایی من باشه که هنوز بالقوه است منتظره شرایطه

نییدونم

مخم هنوز هنگه

.

.

خدا بخیر بگذرونه

.

زندگی زیباست در تغییرات

و خداوند لبخند میزند

.

.

شادزیو